MENU
+420 603 570 850
ROVNÁNÍ KOSTÍ
ROVNÁNÍ KOSTÍ
Rovnání kostí. Uvolňování a probouzení svalů. Ladění fascií. Práce s vědomím.
SEMINÁŘE
SEMINÁŘE
Semináře RADOST = změna vědomí pohybem. Vědomý pohyb. A také firemní semináře na míru. V ČR a na Fuerteventuře.
LODNÍ TERAPEUT
LODNÍ TERAPEUT
Intenzivní práce s tělem a vědomím během plavby po řekách, mořích a oceánech.

Jak rovnám kosti


Cílem hry je úzdrava, vyprovokování těla k sebeopravě  (ten skutečný léčitel jste Vy, nikoli terapeut) Napřed se dívám - jak chodíte, sedáte, vstáváte. (Diferenciální analýza postury a dynamiky)

Potom postupně uvolním svaly a fascie (Reflexní terapie, Spoušťové body, Triger points, Breusova metoda, Podtlakové a především Ohnivé baňky, Manuální techniky spirální stabilizace, Čínské tlakové techniky)

V uvolněném těle jemně napomáhám kostem a obratlům, aby se vrátily do svých správných poloh a přirozených os. (Dornova metoda, Spirální osteoterapie)

Změny v postavení kostí, i jen o zlomky milimetrů představují pro stabilizační systém (to co nám dává tvar a umožňuje chodit po zadních tlapách) velkou změnu. Ulehčuji pohybovému centru tuto práci jemným laděním informačních systémů těla. (Blue Wave - vychází z Kraniosakrální t.)

Podíváme se spolu na možnou úpravu pohybových stereotypů ve všedním životě i sportu.

Nalezneme vhodná cvičení a sebeopravné techniky.

Během ošetření si budeme povídat o těle, jeho funkci a naději na změnu, o vztahu vědomí a těla.

Systémově se zabýváme sebeléčením na seminářích RADOST (viz sekce SEMINÁŘE  a TERMÍNY)

+  můžeme se spolu podívat na vzorce myšlení vedoucí k Vašim potížím a na možnosti práce s vlastním       vědomím (psychosomatika)

++  pomáhám s obnovením plodnosti u mužů i žen a přípravou na těhotenství...

+++  jen na vyžádání  používám práci s energií Pranic Healing a šamanské techniky:

což znamená: soubor léčivých technik Kořenového šamanismu, pracující s hlubokým nevědomím

a  společným komunikačním prostorem nevědomí.

k čemu: především pro řešení raných traumat, jež razantně a skrytě ovlivňují naše chování

pomoc se závislostmi, sebeohrožujícím chováním, úzkostmi a depresemi,

střízlivá a účinná práce v rozšířené realitě - prokletí míst i osob, posedlosti atd.

co nedělá:   změnu Vašeho spirituálního směřování či náboženského přesvědčení,

zázraky a instatní řešení životních obtíží

budování závislosti na terapiích a terapeutovi, nekonečné návštěvy

vševědoucí kecy, suverénní soudy a linkování budouctnosti